O občianskom združení MITAL


Zakladajúci členovia

doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.

doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.

Štatutár

PaedDr. Júlia Záhorská, PhD.

PaedDr. Júlia Záhorská, PhD.

Tajomník

RNDr. Dušan Vallo, PhD.

RNDr. Dušan Vallo, PhD.

Člen

RNDr. Viliam Ďuriš, PhD.

RNDr. Viliam Ďuriš, PhD.

Člen


PaedDr. PhDr. Valéria Švecová, PhD.

PaedDr. PhDr. Valéria Švecová, PhD.

Člen

PaedDr. Lucia Rumanová, PhD.

PaedDr. Lucia Rumanová, PhD.

Člen

RNDr. Kitti Vidermanová, PhD.

RNDr. Kitti Vidermanová, PhD.

Člen