Workshopy pre gymnazistov

V dňoch 7. až 11. novembra 2016 v rámci Týždňa vedy a techniky boli realizované viaceré popularizačné aktivity. Aktivity boli plánované pre študentov dvoch gymnázií; a to Gymnázium I. Kupca v Hlohovci a Gymnázium Golianova 68 v Nitre.V Hlohovci sme pracovali v 2 triedach. V triede Kvarta žiaci objavovali, modelovali a skúmali vlastnosti rovinných a priestorových útvarov pomocou stavebnice Polydron. V triede Kvinta prebehol blingválny (anglicko-slovenský) workshop zameraný na výmenný kurz a prácu s ním.
Na gymnáziu v Nitre sa zapojilo 8 tried; z toho 4 triedy, kde matematika je vyučovaná v slovenskom jazyku a 4 triedy s vyučovaním matematiky v anglickom jazyku. Obsahovou náplňou hodín bola možnosť čerpania Hypotekárneho úveru pre mladých a ďalšie výdavky v domácnostiach. Aktivity boli pre zúčastnených študentov motivujúce a viedli k podnetnej diskusii.