Matematický x-boj

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít sme pre našich študentov na katedre matematiky zorganizovali medziročníkovú súťaž v riešení logických úloh a hádaniek. Študenti súťažili v 3 až 4 členných tímoch. Potešil nás záujem študentov prvého ročníka učiteľstva matematiky, ktorí zostavili dva tímy.
Víťazstvu sa tento rok tešili študentky tretieho ročníka učiteľstva matematiky: Katarína Gáborová, Lucia Miklášová, Zuzana Mokrá a Lenka Šubová.