XXL Matematika

V mesiaci júl 2016 už štvrtý rok realizovala Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Zariadenie sociálnych služieb „KREATÍV“ Klasov zaujímavý vzdelávací projekt „XXL Akadémia“. Zúčastňujú sa ho osoby so špeciálnymi potrebami zo zariadení sociálnych služieb z nitrianskeho regiónu.
Počas štvrtého ročníka sa dňa 21. 7. 2016 študenti XXL Akadémie zúčastnili vzdelávania v oblasti matematiky. Naučili sa „kresliť“ domček jedným ťahom. Na zemi bol kolíkmi a špagátom vyznačený domček a úlohou študentov bolo prejsť po vyznačenom domčeku farebnou stuhou tak, aby pokryli všetky čiary domčeka. Zahrali si pexeso, pri ktorom spoznali ďalšie rovinné útvary, napr. elipsu. Pomocou spirografov si nakreslili rôzne ornamenty, na ktorých sledovali symetriu. Ďalšie aktivity tvorili úlohy a hry zamerané na rozvíjanie geometrickej a priestorovej predstavivosti, napr. z plastelíny modelovali telesá na základe daných pohľadov zhora, spredu a sprava; z rovinných útvarov vytvárali rôzne obrazce; na základe obrázku stavby postavili spamäti zhodnú stavbu; zo stavebníc a slamiek modelovali rôzne útvary a telesá. Čím ťažšia bola úloha, tým väčšiu chuť do jej riešenia študenti predviedli.
Osoby so špeciálnymi potrebami vyžadujú viac pozornosti a usmerňovania. Bola to pre nás nová, obohacujúca skúsenosť, a tešíme sa na spoluprácu aj v ďalších ročníkoch XXL Akadémie.