Seminár s názvom: GeoGebra kniha ako nový nástroj učiteľa matematiky

Dňa 19. júna. 2015 GeoGebra inštitút v Nitre, v rámci 13. Nitrianskej matematickej konferencie, zorganizoval seminár pre učiteľov matematiky základných škôl. Seminár bol zameraný na oboznámenie sa s novými funkciami, ktoré ponúka upravená stránka GeoGebry a prácu s GeoGebra knihou a tiež on-line materiálmi. Seminára sa zúčastnilo 9 učiteľov rôznych základných škôl z Nitrianskeho kraja.

Program seminára:

1. Úvod do GeoGebry.
2. Oboznámenie sa s GeoGebra Knihou
3. Praktické ukážky tvorby GeoGebra knihy pomocou tabletov a PC:
a) vytvorenie vlastných GeoGebra materiálov (geometria, algebra)
b) vyhľadávanie v on-line materiáloch na GeoGebra Tube
c) upload vlastných materiálov na GeoGebra Tube
4. Použitie GeoGebra Knihy na hodinách matematiky (využitie 3D, tablety)

Lektori: PaedDr. Ján Šunderlík, PhD., RNDr. Kitti Vidermanová, PhD., PaedDr. Lucia Rumanová, PhD.