Medzinárodný deň detí aj na FPV

Dňa 04. júna 2015 sa na FPV UKF v Nitre sa uskutočnil Vedecký deň detí (VEDET) s názvom Skok do vedy. Určený bol pre deti z materských škôl Nitrianskeho okresu a deti sa na chvíľu stali vedcami v oblasti fyziky, matematiky, chémie, biológie, geografie, ekológie a gemológie. Katedra matematiky pripravila tiež rôzne aktivity vhodné pre deti uvedeného veku, ako napríklad: „Matematické pexeso“, „Zahraj sa na architekta“ alebo aktivita s názvom „Schovali sa útvary“.

Lektori: RNDr. Kitti Vidermanová, PhD., PaedDr. Lucia Rumanová, PhD., PaedDr. Júlia Záhorská, PhD., doktorandi Katedry matematiky