MATEMATICKÝ X-BOJ

V rámci Týždňa vedy a techniky sa na Katedre matematiky dňa 15. novembra 2017 uskutočnila súťaž družstiev jednotlivých ročníkov s názvom „Matematický X-boj“. Išlo už o štvrtý jej ročník, kde študenti riešili desať zaujímavých matematických úloh, pričom sa hodnotilo, koľko úloh vyriešili študenti správne a ktorá skupina bola najrýchlejšia.
Súťaže sa zúčastnila skupina druhákov (až dve skupiny), tretiakov bakalárskeho stupňa a skupina druhákov magisterského stupňa učiteľského štúdia matematiky v kombinácii. Víťazom sa stala skupina 'piatakov'.