Workshopy pre žiakov gymnáziá

Dňa 21. mája 2015 sa v priestoroch Katedry matematiky uskutočnili tri workshopy pre žiakov jedného nitrianskeho gymnázia s názvom:

1. workshop Záhradní architekti – aktivita zameraná na topografické práce v teréne
2. worshop Kreslíme ako Escher – aktivita zameraná na pokrývanie roviny
3. workshop Bob staviteľ – aktivita zameraná na rozvíjanie priestorovej predstavivosti

Uvedených workshopov sa zúčastnilo približne 70 žiakov.

Lektori: RNDr. Kitti Vidermanová, PhD., PaedDr. Lucia Rumanová, PhD., Mgr. Zuzana Naštická, PaedDr. Edita Smiešková